Bemutatkozás

A blogról: minden itt közölt Lego-figura, építmény a fiam, Donát alkotása, amelyeket egyedül, önállóan hozott létre, az ő szellemi terméke:) Az egyéb alkotásokat együtt találtuk ki és részben együtt alkottuk meg: volt, hogy az ő ötletét hoztuk össze ketten vagy apukástul, volt, hogy az én ötletemet csináltuk meg együtt, de mindegyikben benne van az ő keze:)

Rólam: Anyuka vagyok, aki fontosnak tartja, hogy gyermeke kiteljesedjék és rátaláljon a saját útjára, tehetségére, erősségeire és tudatában legyen gyengéinek, de ne szégyenkezzék miattuk, hanem a lehetőségekhez mérten fejlessze őket és béküljön meg velük. Ehhez az segíti hozzá, ha minél több mindent kipróbál, megízlel: játékból, mozgásból, meséből, versekből, zenéből, alkotásból, nyelvből – minél több az input, annál több lesz a output is! Egyrészt hagyni kell szabadon ’dolgozni’, alkotni, összerakni-szétszedni; másrészt meg kell neki mutatni sok mindent a világból, hogy egyre szélesebb skálán tudjon válogatni. Amit ő alkot, abba soha nem szólok bele, de intenzíven érdeklődöm iránta, megdicsérem, és elmondom, hogy nekem mi jut róla eszembe, amikor ő már elmondta az ő elméletét. Másrészt átadok neki, amit csak tudok versekből, mesékből, nyelvekből, világnézetből, értékekből és én is alkotok mellette, mert a példa inspirál és nyomokat hagy. Foglalkozásomra és hobbimra nézve ókorral, közelebbről nyelvekkel foglalkozom, nyelvet tanítok és kutatok egyetemen és azon kívül, művészeteket, vallásokat, történelme(ke)t tanulmányozok, és a lélektan rejtelmeit bújom, pedagógus is vagyok.